dot dot
dot
dot
dot
dot


usgbc
act
coe
asa
cot


สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ

 

   

ที่ตั้ง 

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

 

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 

 

รายละเอียดโครงการ

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่อาคาร 5,400 ตร.ม. มีพื้นที่ส่วนสำนักงาน ให้เป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 ส่วนชั้นที่ห้ากำหนดให้เป็นส่วนของหอประชุมขนาดใหญ่มีองค์ประกอบส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กร บรรลุวัตถุประสงค์และมีความเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ที่สุด เช่น ห้องโถง ทางเดิน ส่วนพักคอย ห้องน้ำ ห้องส้วม บันได ลิฟท์ ห้องเก็บของ ห้องประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 

 

มูลค่าโครงการ

97  ล้านบาท

 

ระยะเวลาดำเนินงาน

มิถุนายน - สิงหาคม 2549
Public Building

อาคารสำนักงาน COU
อาคารเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
CONSULTANTS OF ARCHITECTURE CO.,LTD.(COA)
114 LADPRAO 124 RD., KHWAENG PHLAPPHLA, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310
Mobile : 668 6332 8200 Tel : (66 2)9342805-7 Fax: (66 2)9342805-7 Ext.26
Email : arch.coa@gmail.com / archcot39@gmail.com www.coa.co.th