dot dot
dot
dot
dot
dot


usgbc
act
coe
asa
cot


อาคารเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550)

 

ที่ตั้ง
บริเวณภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เจ้าของโครงการ
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขัน ที่พัก และอาหาร การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 (พ.ศ.2550)

รายละเอียดโครงการ
ลักษณะของโครงการประกอบด้วย
1) อาคาร Accredit Center เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,660 ตารางเมตร
2) อาคารสำนักงาน NOC เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,630 ตารางเมตร
3) อาคารศูนย์ขนส่งนักกีฬา (BUS TERMINAL) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 740 ตารางเมตร
4) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา 132 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 5,800 ตารางเมตร
5) โรงอาหารและโรงครัวชั่วคราว พื้นที่ใช้สอย 6,750 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ
130 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินงาน
2548 - 2550
Public Building

อาคารสำนักงาน COU
สำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือCopyright © 2010 All Rights Reserved.
CONSULTANTS OF ARCHITECTURE CO.,LTD.(COA)
114 LADPRAO 124 RD., KHWAENG PHLAPPHLA, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310
Mobile : 668 6332 8200 Tel : (66 2)9342805-7 Fax: (66 2)9342805-7 Ext.26
Email : arch.coa@gmail.com / archcot39@gmail.com www.coa.co.th